بسته پایه

ویژه هنرستانی ها

25000 تومان
 • اصول اولیه الکترونیک
 • مدارهای الکترونیکی مقدماتی
 • برق ساختمان مقدماتی
 • برق صنعتی درجه 2
 • برنامه نویسی مقدماتی

بسته حرفه ای

ویژه دانشجویان

45000 تومان
 • الکترونیک کار صنعتی پیشرفته
 • PLC مقدماتی و پیشرفته
 • برق صنعتی درجه 1
 • AVR-ARM
 • HMI-WINCC

بسته مشاغل

ویژه صنایع

299000 تومان
 • کنترل دور موتورهای صنعتی
 • ابزاردقیق
 • پروفیباس
 • شبکه های صنعتی
 • پلیمریزاسیون

صنایع بزرگ بدنبال متخصصین هستند

چگونه می توانم بسته های آموزشی را خرید کنم؟

خرید بسته ها برای هنرجویان مرکز فن آوران مهاجر و هنرجویان آزاد با قیمت متفاوت و کد کاربری مخصوص هر هنرجو قابل دسترس میباشد

چگونه می توان فایل های پروژه را برای یک دوره دانلود کنم؟

شما می توانید فیلم های درس فردی را برای هر دوره ای که خریداری کرده اید، دانلود کنید و یا برای هر دوره ای در کتابخانه ما دسترسی داشته باشید. اگر مشترک آزاد باشید از کد تخفیف  نمایشگاهی استفاده نمایید.