فن آوران مهاجر

برگزاری دوره YOKOGAWA و HIMA در مجتمع فن آوران مهاجر
دوره آموزشی MODBUS

دوره آموزشی MODBUS

سرفصل های دوره آموزشی MODBUS

طی این دوره هنرجویان با انواع پروتکل های مدباس و جایگاه آنها در اتوماسیون و همچنین با مزایا ، معایب و تجهیزات شبکه مدباس آشنا شده و روش های استفاده از آن را فرا می گیرند.

تجهیزات مورد استفاده در MODBUS-RTU

نحوه ارتباط Master-Slave درRTU

ویژگی های MODBUS-RTU / ASCII

معرفی انواع فانکشن کد های MODBUS

نرم افزار های مربوط به MODBUS

روش های استفاده از MODBUS در STEP V5.x و TIA Portal

پیاده سازی MODBUS برای تبادل دیتا بین PLC های برند های مختلف

پیاده سازی MODBUS برای ارتباط بین PLC ها با تجهیزات RTU

پیاده سازی MODBUS برای ارتباط بین PLC ها با درایو

تست ارتباط MODBUS با استفاده از سیمولاتور برای هر دو حالت Master-Slave

نکات استفاده از MODBUS در PCS7

نکات استفاده از MODBUS درسیستم های Redundant

لطفا فرم زیر را پر کنید