فن آوران مهاجر

برگزاری دوره YOKOGAWA و HIMA در مجتمع فن آوران مهاجر
دوره مبانی امنیت در سیستم های کنترل

دوره مبانی امنیت در سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی

دوره مبانی امنیت در سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی

اهداف دوره آشنایی با خطرات نفوذ به سیستم های اتوماسیون صنعتی و روشهای پیشگیری از آن

تعداد شرکت کننده : حداکثر 6 نفر

مدت زمان دوره ۳ روز (۲۴ ساعت)

سرفصل های دوره:

مروری بر امنیت و مقایسه آن در سیستمهای IT و اتوماسیون صنعتی

شناخت مخاطرات امنیتی و روشهای نفوذ به سیستم های اتوماسیون صنعتی

آسیب پذیری سیستمهای ICS سازندگان مختلف

چالشهای اجرای امنیت اتوماسیون صنعتی برای واحدهای مختلف سازمان

آشنایی با استانداردهای امنیت اتوماسیون صنعتی

سیاست گذاریهای کلان امنیتی و تدوین دستورالعمل ها

آشنایی با استراتژی دفاع در عمق و روش های پیشگیری از نفوذ

آشنایی با روشهای امن سازی در لایه های شبکه های صنعتی ، سیستم های کنترل و مانیتورینگ

آشنایی با چالشهای آنتی ویروسها در سیستم های صنعتی

آشنایی با پایش و آنالیز امنیت اتوماسیون صنعتی

تست نمونه یک حمله سایبری به سیستم مانیتورینگ و کنترل

لطفا فرم زیر را پر کنید