فن آوران مهاجر

برگزاری دوره YOKOGAWA و HIMA در مجتمع فن آوران مهاجر
دوره HMI , PLC دلتا

دوره HMI , PLC دلتا

دوره HMI , PLC دلتا

طی این دوره هنرجویان با انواع مدلهاي PLC ساخت شركت دلتا و قابليت آنها آشنا شده و کار با سخت افزار و محیط نرم افزاری این PLC را فرا می گیرند.

معرفی رجیسترها، حافظه ها، و ساختمان داخلی PLC های دلتا و نحوه ذخیره سازی اعداد

معرفی انواع سیستم های آدرس دهی در PLC ها

کار با محیط نرم افزاری WPLSOFT و ISPSOFT

معرفی پورت ها و دستورات پایه در PLC های دلتا

دستورات مربوط به تایمر، کانتر ، مقایسه و محاسبات ریاضی پایه در PLC دلتا

دستورDFLT/DEZCP / DEDIV / DEMUL محاسبات ریاضی با اعداد صحیح و اعشاری .

دستور DEBIN/DEBCD/DEADD – DMOVR/DADDR/DSUBR/DMULR/DDIVR

معرفی انواع سیم بندی های ورودی و خروجی / انالوگ و دیجیتال در PLC دلتا

معرفی انکودرهای افزایشی و برنامه نویسی ان ها در PLC دلتا

معرفی HSC های مختلف

تنظیمات ورودی و خروجی آنالوگ در DVP10SX2

اندازه گیری دما با استفاده از کارت DVP04PT و چهار سنسور PT100

اندازه گیری دما با استفاده از DVP04TC و 4 نوع ترموکوپل مختلف

معرفی شبکه مدباس در PLC دلتا

دستور MODRD/MODWR – ارتباط PLC و درایو VFD-M از طریق شبکه مدباس

دستور MODRD/MODWR ارتباط PLC وکنترلر دما سری DTC از طریق شبکه مدباس

معرفی HMI های دلتا و معرفی انواع المنت ها در نرم افزار DOP-SOFT دلتا

لطفا فرم زیر را پر کنید