فن آوران مهاجر

برگزاری دوره YOKOGAWA و HIMA در مجتمع فن آوران مهاجر
دوره PCS7 پیشرفته

دوره PCS7 پیشرفته

سرفصل های دوره PCS7 _ پیشرفته:

طی این دوره هنرجویان انواع اصول برنامه نویسی و نحوه تغییر در انواع بلاک ها و پیاده سازی پروژه به روش های مختلف را فرا میگیرند.

پیاده سازی PCS7 به صورت ES با چند OS Single مجزا

پیاده سازی PCS7 به صورت ES با Client/Server (فقط یک Server)

پیاده سازی PCS7 به صورت ES با Client/Server (دو Server افزونه)

اجرای استراتژی لوپ های کنترل مانند Override و Cascade

PID Tuning

نحوه فانكشن نویسي با SCL با دیدگاه کاربرد در PCS7

نحوه فعال سازی قابلیت OCM در فانكشن و ایجاد Block Icon و Face Plate های شخصي

تغییر در Block Icon و Face Plate های موجود در نرم افزار

آشنایي با SFC Type و CFC Type

طراحي Process Tag و استفاده از آنها در Model و OS

از طریق AS تبادل دیتا بین چند Plant Bus

تبادل دیتا بین چند AS و S7 300

استفاده از قابلیت های PCS7 برای مانیتورینگ PLC400 با زبان LAD/STL

مستند سازی پروژه

لطفا فرم زیر را پر کنید