فن آوران مهاجر

برگزاری دوره YOKOGAWA و HIMA در مجتمع فن آوران مهاجر

جزئیات کامل دوره PLC-HIMA

دوره آموزشی HIQuad ELOP II for Engineers & Maintenance

هدف آموزش و کسب مهارت در سیستم HIQuad و برنامه نویسی آن با نرم افزار ELOP II

طول دوره آموزش ۵ روز

سرفصل مطالب آموزشی :

آشنایی با ساختار سیستم خانواده HIQuad و تکنولوژی عملکرد آن .

ساختار پردازنده مرکزی CPU و Rack های کارتهای ورودی خروجی و نحوه عملکرد آن .

انواع پیکربندی در سیستم HIQuad و نحوه اتصال کارتهای ورودی خروجی به پردازنده مرکزی .

مفاهیم مربوطه به Redundancy و تکنولوژی HIQuad در سیستم های کنترل HIMA .

انواع ارتباطات سیستم HIQuad با دیگر سیستم های کنترل .

مفاهیم مربوط به ماژولهای I/O نحوه نصب و تعویض آنها قبل از شروع عملکرد .

مفاهیم مربوط به ماژولهای سخت افزاری سیستم نحوه نصب و تعویض آنها در حال عملیات .

انجام عملیات Proof Test و تعمیرات سالانه و دو سالانه سیستم کنترل سخت افزار و نرم افزار تشخیص خطا و عیب یابی سیستم حین عملکرد .

نحوه برنامه نویسی با نرم افزار ELOP II و تمرین آن .

نحوه تولید برنامه ساختار و ساخت انواع Function Block ها و Function ها .

مفاهیم مربوط و انواع ساختار ارتباط سیستم کنترل و برنامه Logic .

آموزش و تمرین مفاهیم از قبیل :

Creating Program

Loading and Starting Program to PES

Copying Objects

Code Generation

Offline Simulation

Archive & Restore Program

Forcing Signals

Designing & Adapting Documentation

 

دوره آموزشی HIQuad ELOP II for Operators

هدف آموزش و کسب مهارت کافی در سیستم HIQuad برای Operator

طول دوره آموزش ۳ روز

سرفصل مطالب آموزشی :

آشنایی با ساختار سیستم خانواده HIQuad و تکنولوژی عملکرد آن .

ساختار پردازنده مرکزی CPU و Rack های کارتهای ورودی خروجی و نحوه عملکرد آن .

انواع پیکربندی در سیستم HIQuad و نحوه اتصال کارتهای ورودی خروجی به پردازنده مرکزی.

مفاهیم مربوطه به Redundancy و تکنولوژی HIQuad در سیستم های کنترل HIMA   .

انواع ارتباطات سیستم HIQuad با دیگر سیستم های کنترل.

مفاهیم مربوط به ماژولهای I/O نحوه نصب و تعویض آنها .

اقدامات ایمنی در مورد تابلوی سیستم کنترل و نحوه عیب یابی آن.

تشخیص خطا و عیب یابی سیستم حین عملکرد .

آشنایی با نرم افزار ELOP II و نحوه ردیابی سیستم در برنامه و دنبال کردن مدار منطق در آن.

مفاهیم مربوط و انواع ساختار ارتباط سیستم کنترل و برنامه Logic  .

آموزش و تمرین مفاهیم Fault Finding,Code Generation Online Fault Finding Forcing .

آشنایی با سیستم (Sequence of Event Recording (SOER   و برنامه Control Maestro Logline برای  سیستم ثبت آلارمها و خطاهای سیستم کنترل هیما.

لطفا فرم زیر را پر کنید