فن آوران مهاجر

برگزاری دوره YOKOGAWA و HIMA در مجتمع فن آوران مهاجر

سرفصل های دوره Profibus :

طی این دوره هنرجویان با انواع پروتکل های پروفیباس و جایگاه آنها در اتوماسیون و همچنین با مزایا ، معایب و تجهیزات شبکه پروفیباس آشنا شده و اجرای آن را به روش های مختلف فرا می گیرند.

انواع تجهیزات Master

انواع تجهیزات Slave

شناخت ET200 های زیمنس

انواع وسایل رابط مانند Repeater ، Coupler و Gateway

اجرای پروفی باس با کابل مسی

آشنایی با اجرای پروفی باس با فیبر نوری

آشنایی با اجرای پروفی باس بصورت بی سیم

پیکر بندی پروفی باس با S7-300 و S7-400

برنامه نویسی پروفی باس برای ارتباط Master/Slave

استفاده از SFC14/SFC15 و سایر فانکشن های سیستمی پروفی باس

اصول عیب یابی در پروفی باس

ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری برای عیب یابی

لطفا فرم زیر را پر کنید