فن آوران مهاجر

برگزاری دوره YOKOGAWA و HIMA در مجتمع فن آوران مهاجر

دوره کنترل ولو

دوره کنترل ولو

طی این دوره هنرجویان با انواع شیرهای کنترلی و تجهیزات مربوطه آشنا شده

و انواع روشهای سایزینگ کنترل ولو را فرا می گیرند.

جایگاه شیره های کنترلی

معرفی کنترل ولو و انواع آن

معرفی انواع کنترل ولو از نظر نوع Actuator و Body

ساختار انواع ولوها در پروژه های صنعتی

معرفی انواع پوزیشنر نیوماتیکی و اسمارت

( قابلیتهای پوزیشنر اسمارت)SAMSON, SIEMENS

تجهیزات وابسته به کنترل ولوها (رگولاتور سوئیچ، پوستر، سولونوئد)

Flashing/Cavitation

تعمیرات PM و دوره ای کنترل ولوها

Valve Sparepart

ولو SAMSON, SIEMENS) Sizing)

لطفا فرم زیر را پر کنید