فن آوران مهاجر

فرا رسیدن ماه خجسته شعبان و اعیاد شعبانیه مبارک باد . (مجتمع آموزشی فن آوران مهاجر)

دپارتمان ابزار دقیق

لیست دوره های موجود :

my

دوره کنترل ولو

مدت دوره 16 ساعت

مدرس : مهندش فرشاد شمس

final calibration1

دوره کالیبراسیون

مدت دوره 32 ساعت

مدرس : مهندش کورش معین

ابزار دقیق

دوره ابزار دقیق مقدماتی

مدت دوره 24 ساعت

مدرس : مهندش فرشاد شمس

لطفا فرم زیر را پر کنید