فن آوران مهاجر

برگزاری دوره YOKOGAWA و HIMA در مجتمع فن آوران مهاجر

دپارتمان ابزار دقیق

لیست دوره های موجود :

my

دوره کنترل ولو

مدت دوره : 16 ساعت

مدرس : مهندس فرشاد شمس

تاریخ : -

final calibration1

دوره کالیبراسیون

مدت دوره : 32 ساعت

مدرس : مهندس کورش معین

تاریخ : -

ابزار دقیق

دوره ابزار دقیق مقدماتی

مدت دوره : 24 ساعت

مدرس : مهندس فرشاد شمس

تاریخ : -

لطفا فرم زیر را پر کنید