فن آوران مهاجر

برگزاری دوره YOKOGAWA و HIMA در مجتمع فن آوران مهاجر

دپارتمان برق و الکترونیک

لیست دوره های موجود :

برق صنعتی

دوره برق صنعتی

مدت دوره 24 ساعت

مدرس : مهندس حسن قادری

لطفا فرم زیر را پر کنید