فن آوران مهاجر

فرا رسیدن ماه خجسته شعبان و اعیاد شعبانیه مبارک باد . (مجتمع آموزشی فن آوران مهاجر)

دپارتمان مدیریت

لیست دوره های موجود :

هوش هیجانی1

دوره هوش هیجانی

مدت دوره 16 ساعت

مدرس : دکتر بهنام شهایی

مدیریت استراتژیک

دوره مدیریت استراتژیک

مدت دوره 16 ساعت

مدرس : دکتر علیرا شریفی

رفتار سازمانی

دوره رفتار سازمانی

مدت دوره 16 ساعت

مدرس : دکتر علیرضا کرد رستمی

انگیزه کارمندان

دوره انگیزه کارمندان در سازمان

مدت دوره 16 ساعت

مدرس : دکتر رضا سیاوشی

اصول کار تیمی1

دوره اصول کار تیمی

مدت دوره دکتر مسعود دوج

مدرس : -

اصول سرپرستی

دوره اصول سرپرستی

مدت دوره 16 ساعت

مدرس : دکتر بهنام شهایی

لطفا فرم زیر را پر کنید