!

محصولی یافت نشد.

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.

دسته‌بندی دوره‌های مکانیک به معنای تقسیم‌بندی دوره‌های آموزشی مرتبط با مفاهیم، اصول و مهارت‌های حوزه مکانیک و مهندسی مکانیک می‌باشد. در این دسته‌بندی:

  1. مباحث مکانیک پایه: دوره‌هایی در این بخش به آموزش مفاهیم پایه مکانیک، دینامیک و استاتیک، جرم و نیرو، حرکت و تعادل می‌پردازند.
  2. مهندسی مواد: در این دسته، دوره‌ها به معرفی و خصوصیات مواد مختلف، انتخاب مواد برای کاربردهای مختلف و روش‌های تست و آزمایش مواد می‌پردازند.
  3. طراحی مکانیکی: دوره‌های مرتبط با تکنیک‌ها و نرم‌افزارهای طراحی مهندسی، مدل‌سازی سه‌بعدی، تحلیل و بهینه‌سازی طراحی‌ها را شامل می‌شود.
  4. مهندسی سیالات: در این بخش، دوره‌ها به آموزش مفاهیم سیالات، انتقال حرارت، دینامیک سیالات و مهارت‌های مرتبط با طراحی سیستم‌های سیالات می‌پردازند.
  5. مهندسی انرژی: دوره‌هایی در این دسته به آموزش مفاهیم انرژی، منابع انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تکنیک‌های مرتبط با مهندسی انرژی می‌پردازند.
  6. ماشین‌ها و تجهیزات مکانیکی: دوره‌ها در این بخش به معرفی ماشین‌ها، تجهیزات مکانیکی، اصول عملکرد و نگهداری آنها می‌پردازند.

با گذراندن این دوره ها در مجتمع آموزشی فن آوران مهاجر، افراد می‌توانند، دانش و مهارت‌های لازم برای طراحی، تحلیل و اجرای پروژه‌ها و کارهای مرتبط با حوزه مکانیک را کسب کرده و در صنایع مختلف از این دانش بهره‌برداری نمایند.