تاریخ شروع

8:00 ق.ظ

چهارشنبه - 1401/05/26

تاریخ پایان

4:00 ب.ظ

چهارشنبه - 1401/06/16

آدرس

خیابان خرم . به سمت اتوبان شهید خرازی . کوچه شماره یک ( شهید فاضل ) . پلاک ۸

درباره دوره

دوره ویژه ابزار دقیق مخصوص دانشجویان با رویکرد بهره گیری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

اهداف یادگیری

  • آشنایی با اصول اولیه ابزاردقیق
  • فشار دما فلو ،سطح
  • کنترل
  • کنترل ولو
  • ترنسمیترها
  • آشنایی با اصول اولیه ابزاردقیق
  • فشار دما فلو ،سطح
  • کنترل
  • کنترل ولو
  • ترنسمیترها