فن آوران مهاجر

برگزاری دوره YOKOGAWA و HIMA در مجتمع فن آوران مهاجر
دوره PCS7 مقدماتی

دوره PCS7 مقدماتی

دوره PCS7 مقدماتی :

طی این دوره هنرجویان بررسي جايگاه PCS7 در اتوماسيون صنعتي و شناخت ساختار كلي آن را فرا می گیرند.

آشنايي با محيط PCS7 V9

شناخت نرم افزارهای سيستم PCS7 و چگونگي نصب آن

شناخت سخت افزار سيستم PCS7 و چگونگي پيکربندی آن

آشنايي با Pant View و Component View و كاربرد آنها

شناخت CFC و نحوه برنامه نويسي در آن

برنامه نويسي CFC با بلاک های پايه و بلاک های كتابخانه

برنامه نويسي با SFC

آشنايي با Process Object View و كاربرد آنها

پياده سازی سيستم مانيتورينگ با استفاده از بلوک های OCM

بررسي امکانات محيط OS

استفاده از امکانات Diagnostic

تست و راه اندازی پروژه

لطفا فرم زیر را پر کنید