فن آوران مهاجر

برگزاری دوره YOKOGAWA و HIMA در مجتمع فن آوران مهاجر

اساتید

3000 removebg preview
مهندس فرشاد شمس
9000 removebg preview

مهندس محمدرضا ماهر

2000 removebg preview

مهندس عباس منظری

8000 removebg preview

مهندس منوچهر مومنی

11000 removebg preview

مهندس سیاوش غازی

4000 removebg preview

مهندس علیرضا شیخی

1000 removebg preview

مهندس حسن قادری

5000 removebg preview

دکتر علی امیری

6000 removebg preview

دکتر محمود رنجبر

7000 removebg preview

مهندس حمیدرضا افشار

10000 removebg preview

دکتر پارسا یزدان پناه

علیرضا داوری نیا removebg preview removebg preview

مهندس علیرضا داوری نیا

رضا شریفی removebg preview

دکتر رضا شریفی

بختیار هاشمی removebg preview 1

مهندس بختیار هاشمی

محمد دنیایی removebg preview

دکتر محمد دنیایی

علی نادری removebg preview

دکتر علی نادری

محمد حسین یاسین removebg preview

دکتر محمد حسین یاسین

مهدی باقری removebg preview

دکتر مهدی باقری

حامد گرگین پور removebg preview

دکتر حامد گرگین پور

علیرضا پور غلام removebg preview 1

مهندس علیرضا پورغلام

لطفا فرم زیر را پر کنید