فن آوران مهاجر

برگزاری دوره YOKOGAWA و HIMA در مجتمع فن آوران مهاجر

دپارتمان اتوماسیون صنعتی

لیست دوره های موجود :

tia portal

دوره TIA Portal پیشرفته

مدت دوره 24 ساعت

مدرس : مهندس سیاوش غازی

قالب دوره ها در سایت3

دوره YOKOGAWA PROSAFE-RS

مدت دوره 40 ساعت

مدرس : مهندس محمودی

قالب دوره ها در سایت 1

دوره YOKOGAWA CENTUM VP ENGINEERING

مدت دوره 40 ساعت

مدرس : مهندس محمودی

دوره PCS7 پیشرفته

دوره PCS7 پیشرفته

مدت دوره 32 ساعت

مدرس : مهندس علی بستان پیرا

دوره Profibas

دوره Profibus

مدت دوره 24 ساعت

مدرس : مهندس سیاوش غازی

دوره PLC-HIMA

دوره PLC-HIMA

مدت دوره 40 ساعت

مدرس : سعید پرتوی

دوره آموزشی MODBUS

دوره آموزشی MODBUS

مدت دوره 24 ساعت

مدرس : مهندس علی بستان پیرا

دوره مبانی امنیت در سیستم های کنترل

دوره مبانی امنیت در سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی

مدت دوره 24 ساعت

مدرس : مهندس منوچهر مومنی

دوره شبکه صنعتی اترنت

دوره شبکه صنعتی اترنت

مدت دوره 24 ساعت

مدرس : مهندس منوچهر مومنی

دوره PLC مقدماتی

دوره PLC مقدماتی

مدت دوره 32 ساعت

مدرس : مهندس سیاوش غازی

لطفا فرم زیر را پر کنید